Олон улсын цахим сургалтын төв

 

Олон улсын цахим сургалтын төвийн магистрантын хүсэлт

санал гомдол хүлээн авах цонх

 

Суралцагчийн тодорхойлолт, элсэлт, магистрын цахим сургалтаас чөлөө авах, эрх сэргээлгэх, шилжих, төлбөр төлөх талаар хүсэлт илгээж мэдээлэл авах бол АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулах газрын http://gp.mnums.edu.mn/ вебсайт руу хандана уу!

 

Хичээл, сургалт, хамгаалалттай холбоотой санал, гомдол, хүсэлтээ доорх цонхоор илгээнэ үү.