Е09120107 ИНДЕКСТЭЙ ЭМНЭЛЗҮЙН АНАГААХ УХААНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨР

Энэхүү мэргэжлийн хичээл нь эмнэлзүйн судлаачдад нэн шаардлагатай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих, төлөвлөх, илтгэл хүргүүлэх зэрэг ур чадваруудад сургахад чиглэсэн хөтөлбөр юм.

Scientific writing skills including manuscript writing, planning and delivering presentations are essential tasks of clinical investigators. This compulsory course will guide you to develop required skills for academic writing.