МУ-д нүүр амны согог гажиг заслын шинжлэх ухаан хөгжсөн түүх, Нүүр амны тусламжийн маркетинг ба менежмент