Мэдээ, мэдээлэл

II улиралд сонгон суралцах хичээлийн бүртгэл:

II улиралд сонгон суралцах хичээлийн бүртгэл:

by Deleted user -
Number of replies: 0

ОУСИС-ийн II улирлын хичээл 2016 оны 3-р сарын 1-ний мягмар гарагт эхэлнэ. Иймд та бүхэн доорх холбоосоор орж II улиралд үзэх хичээлдээ бүртгүүлнэ үү! 

Тус бүртгэл нь зөвхөн ОУСИС-ын магистрын хөтөлбөрт өнгөрсөн намар элсэж орсон оюутнуудад хамааралтай болохыг анхаарна уу. 

Үүнд: Үндсэн болон мэргэжлийн хичээлд бүх оюутнууд заавал бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд сонгон суралцах 3 хичээлээс зөвхөн ганцхан хичээлийг сонгож бүртгүүлнэ үү. Энэхүү бүртгэл нь оюутнуудын сургалтын төлбөр төлөлтийн талаарх мэдээллийг багтаасан бөгөөд та бүхэн I семестерт төлсөн төлбөрийн мөнгөн дүнг заавал бичнэ үү. Хэрэв та бүхэн сургалтын төлбөрөө бүрэн төлөөгүй бол II улиралд ямар нэгэн хичээл сонгон суралцах боломжгүй гэдгийг анхаарна уу! 

ЭНД ДАРЖ бүртгэлийн талаарх мэдээлэл болон зааврыг авна уу.


Та бүхэн хичээл сонголтоо 2016 оны 2-р сарын 28-ний 23:59 цаг хүртэл хийх боломжтой!