Мэдээ, мэдээлэл

Урьдчилсан хамгаалалтын тухай:

Урьдчилсан хамгаалалтын тухай:

by Мөнхзул Ёндонжамц -
Number of replies: 0

Магистрантуудад, 

Урьдчилсан хамгаалалтад орох магистрантууд Хамгаалалт хэсгийн Урьдчилсан хамгаалалт хэсэгт бүртгүүлнэ үү. 

Өмнөх улиралд хамгаалалтаас хоцорсон болон буцаагдаж дахин хамгаалалтад орохоор болсон оюутнууд хамаарна. 

(Edited by Аварзэд Амгаланбаатар - original submission Friday, 10 September 2021, 12:42 PM)