Мэдээ, мэдээлэл

Магистрантуудийн анхааралд

Магистрантуудийн анхааралд

by Энх-Өрнөх . -
Number of replies: 0

Орон нутгийн харьяалалтай /паспорт дээр орон нутгийн хаягтай/ гэхдээ одоогоор  УБ хотод гадуур айлд, хамаатан, төрөл садан, найз нөхөд, түрээсийн байранд, дотуур байранд  амьдарч байгаа бол Онцгой байдлын комисс, эрүүл мэндийн яамны 119.mn  вэб-д 2020 оны 11р сарын 20-ны 22 цагаас хойш хандан оюутан нэг бүрчлэн PCR  шинжилгээний бүртгэлд хамрагдана уу.  

Мөн ТСБЗГ-аас авч буй оршин суугаа хаягийн бүртгэл хийж байгаа судалгааг бөглөөгүй оюутан яаралтай оршин суугаа хаягаа тодорхой бүртгэж бидний ажлыг дэмжинэ үү. /бүртгүүлсэн оюутнууд дахин бүртгүүлэх шаардлагагүй/