Мэдээ, мэдээлэл

Нэгдсэн шалгалт авах тухай. Qualifying exam for students.

Нэгдсэн шалгалт авах тухай. Qualifying exam for students.

by Ryenchindorj Erkhembayar -
Number of replies: 0

Хүндэт магистрантуудаа,

 
Олон Улсын Сайбер Их Сургуулийн удирдлага, эрдэмтэн багш нарын зүгээс сургалтын чанар үйл ажиллагааu сайжруула зорилгоор гурав дахь улиралаа төгсөх үедээ судалгааны ажлын төсөл бичих бүрэн бэлтгэлийг хангуулах зорилгоор нэгдсэн шалгалт аваахаар сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх журамд тусгаж байна. 
 
Энэхүү шалгалтын зорилго нь магистрант сүүлийн улиралдаа бие даан судалгааны төслөө бичих эрдэмд сургах, бэлтгэлийг хангуулахад оршино. Шалгалтын агуулга нь судалгааны ажлын аргазүйн хичээл, биостатистикийн хичээлүүдийг нэгтгэсэн нэг шалгаалт болон элсэн орчин мэргэжлийн хичээлийн агуулгаар нэг шалгалт авах болно. Эдгээр шалгалтыг даван амжилттай үнэлгээ авсанаар та төгсөх улиралдаа дэвшин суралцах эрхтэй болно. Шалгалтыг нэг цагт системээрээ дамжуулан бичгийн шалгалтын хэлбэрээр авахаар төлөвлөж байна.
 
Иймд хүндэт оюутнууд маань дээрх агуулгаар нэгдсэн шалгалтыг 2018 оны 1 дүгээр сар орчимд өгнө гэдгээ ухамсарлан эртнээс бэлтгэлээ хангана уу.
 
Хүндэтгэсэн Сайбер сургуулийн хамт олон.
 
Dear students of ICUMS
 
In order to improve educational quality of our online graduate school, the administration of the school has approved to take an qualification exam from the students who have finished their third semester. This exam is intended to let the students be prepared for the individual term paper studies in the following semester and to ensure our students have enough knowledge and skills to work on it. 
 
The aim of the exam is truly for the best of students of students who are advancing to their last semester where students are required to study in a tight demanding schedule. The first part of the exam will consist of research methodology and biostatistics and the second part will vary depending from the field you have chosen to study. Those who successfully pass the exam will be given permission to succeed further and therefore we ask all of you to prepare the exam in advance. We believe the exam date will be in January 2018 on a certain day and certain time through our system by online in a written module. 
 
We hope the students will understand the consequence of this exam and prepare well in order to pass.
 
Best sincerely,
Administration.